Een ervaringsverhaal n.a.v. de startbijeenkomst

Eén van de deelnemers, Josee, vertelde enthousiast wat er tijdens- en na de startbijeenkomst gebeurde.
Zijvond het leuk ook haar buurvrouw ook te zien tijdens de startbijeenkomst in de raadszaal. Alleen, die buurvrouw ging al vóór de tafelrondes weg. De volgende dag zagen zij elkaar in de voortuinen. Josee legde de buurvrouw uit wat de bedoeling was van de tafelrondes. Waarop de buurvrouw zei, ‘oh dat had ik ook wel gewild’. Zo togen zij samen naar het teken- en schilderclubje, wat tijdens de tafelrondes was ontstaan. De buurvrouw was zo enthousiast over het idee dat zij haar oudere buurvrouw er ook bij haalde. Nu komt het creatieve clubje beurtelings bij elkaar bij één van de deelnemers. Aan de keuken en/of huiskamertafel worden verhalen gedeeld en ondertussen getekend en geschilderd. Hoe leuk is dit toch ontstaan. Allemaal blije mensen. Tijdens de startavond kwam Josee ook nog een oude bekende tegen die geïnteresseerd is in de techniek. Josee vertelde dat zij een laptop heeft die niet meer werkt maar waar wel oude foto’s op staan. Een week daarna stonde de oude bekende op bij haar op de stoep om de laptop mee te nemen. Even later had Josee haar verloren foto’s terug op een USB-stick! Geweldig toch.

Opgetekend door Wanda de Jong