Wij, jonge ouderen hebben ons verenigd in het platform Krachtig Plus Houten.

Ons platform richt zich op ontmoeting, uitwisseling en kennis delen en heeft als doel het versterken van je netwerk in je wijk. Juist voor degenen die afscheid gaan nemen van hun werk of die dit onlangs hebben gedaan is dit nuttig. Vaak hebben mensen tijdens hun werkzame leven geen tijd hiervoor en nu men nog gezond en fit is is het tijd om mensen in de buurt te leren kennen en met hen een sociaal netwerk op te bouwen.

Het doel is de opgedane kennis, vaardigheden en levenservaring te delen. Het is de bedoeling dat via deze website van KRACHTIG PLUS HOUTEN vraag en aanbod samen komen. Hier kun je in de toekomst initiatieven van mede wijkbewoners vinden. Dit biedt kans om je netwerk te vergroten. Bij het ouder worden zullen we hier profijt van hebben.

Bijvoorbeeld:

  • maatjes om te wandelen;
  • naar het museum gaan, te gaan dansen, naar de film;
  • filosoferen, schilderen, tekenen;
  • zinvolle projecten starten;
  • techniek kennis delen;
  • samen tuinieren,klussen
  • koken, koffie drinken….. en wat er verder nog bedacht gaat worden: samen is leuker dan alleen!

Het bestuur

Voorzitter: Wanda de Jong

Secretaris: Liesbeth Muis

Penningmeester: Andrea van Mill

Website: Lia Binnema, Ellen van Vliet

Werkgroep Activiteiten Startbijeenkomst

Hoe ontstond KRACHTIGPLUS HOUTEN eigenlijk?

In april 2019 werd in Houten een motiemarkt gehouden. Inwoners presenteerden aan leden van de gemeenteraad hun ideeën om Houten beter, aantrekkelijker, veiliger of groener te maken. Wanda de Jong, lid van Power Houten, hoorde hiervan en presenteerde ‘De kracht van jonge pensionado’s ’: Leg de rode loper uit voor de jonge ouderen die er aan komen en actief willen blijven. Zij legde haar idee voor aan een groep van Power Houten. Power Houten staat voor Veerkracht op leeftijd. Power Houten is een netwerk van mensen van boven de 65, met levenservaring, kennis en vaardigheden die zij graag willen blijven inzetten. Wat vaak gehoord werd bij deelnemers, was de wens om anderen te leren kennen in een vergelijkbare situatie, zinvol bezig te zijn, mensen te ontmoeten. En tegelijk dat het soms niet meevalt òm anderen te leren kennen, maatjes te vinden, je sport of hobby te delen en na je netwerk uit je oude baan een nieuw op te bouwen in Houten. Hierdoor was het idee ontstaan.

Besloten werd om met elkaar de motie voor te bereiden en vergelijkbare initiatieven in andere gemeenten, o.a. Veenendaal, te bekijken. Gekozen werd voor de (flexibele) ondergrens van 63 jaar omdat veel mensen al eerder uit hun werk stappen of kinderen nu echt het huis uit zijn en je al in aanloop naar de 65 jaar nadenkt over ‘Wat daarna’? Hoe kunnen we in Houten de rode loper uitrollen voor jonge pensionado’s en hen een actief veld aanbieden, waarin zij zelf een actieve rol kunnen spelen? Hoe mooi en nuttig  zou het zijn om mensen hiervoor bij elkaar te brengen! Met pensioen gaan is geen synoniem voor thuis op de bank zitten, maar wie zit er op je te wachten? Terwijl het om veel ouderen gaat: in Houten wonen ruim 8.700 mensen van 63 jaar en ouder, dat is één op de vijf inwoners!

Op 7 mei 2019 werd de motie ingediend door raadsleden van de SGP, het CDA en Groen Links bij de gemeenteraad met als titel ‘De verborgen kracht van jonge pensionado’s ‘. De motie werd aangenomen door de nagenoeg voltallige raad. Daarmee sprak de gemeente haar steun uit voor dit initiatief, kon het platform beperkte ambtelijke ondersteuning en ruimtes krijgen. De verantwoordelijkheid en organisatie van het platform blijft in de samenleving liggen en niet bij de gemeente.

De initiatiefgroep werd zo een platform en de eerste Startbijeenkomst werd in de steigers gezet. Om de netwerken ook echt binnen de directe woonomgeving te laten ontstaan, kozen we ervoor om Houten in vier wijken op te delen: ten westen of oosten van de spoorlijn en boven of onder de Koppeling. Houten noordwest had de primeur op 25 november 2019 in het gemeentehuis.

Tip: Kijk ook eens op de website van POWER: www.powerhouten.nl