Geocachegroep april 2022

Kracht+ geocachegroep uit Houten had afgesproken om op 12 april 2022 de multicache “Het hout nooit op…” te gaan zoeken. Deze cache
gaat over hout en van alles wat daarmee samenhangt. Ze stond al een paar keer op de agenda maar steeds kwam er iets tussen, zoals corona
enne corona en nog iets. Vandaag ging het er dus van komen. We hadden nog twee gasten mee en hadden afgesproken om 10.00 uur op
een parkeerplaats in het bos in Doorn. Na een bakkie koffie stappen we met ons achten af op WP1 (waypoint 1) Met 16 ogen was die snel
gevonden en de puzzel ook rap opgelost. We stappen af op wp2. Ook WP2 wordt vlot gevonden en Marinus (een van de gasten)wist
meteen wat er moest gebeuren met de puzzel die moest worden opgelost. Pen en papier bleek hier geen overbodige luxe. Op naar wp3.
WP 3 en 4 leveren geen problemen op. Bij WP5 wordt onze kennis getest over bomen en heesters. Gewapend met het recent ontvangen boekje over bomen en heesters van de postcodeloterij konden we de uit te puzzelen coördinaat vaststellen. WP6 wordt ook weer vlot gevonden, hoewel hiervoor wel geklommen moest worden omdat de vorige cachers het aanwezige attribuut niet goed hadden opgehesen in de boom. Met het gereedschap dat we mee hadden en wat hoofdrekenen kon het coördinaat snel worden bepaald. WP7 en WP8 leveren ook geen problemen op. WP9 was voor een deel appeltje eitje. Maar het tweede deel bleek een ander piece of cake. Een van de groep had de cache-eigenaar (CO) al een nadere hint gevraagd via de berichtenlijn van geocaching, toen een ander een lumineuze opmerking maakte die rechtstreeks te maken had met het verhaal van de cache. Zo bleek ook deze met plakband en al (nodig om de te maken puzzel van weerszijden te kunnen bekijken) wel oplosbaar zonder nadere hint van de CO. WP10 liet zich niet zomaar vinden, maar met de zoekcapaciteit die wij in
ons team hebben werd de verstopplaats toch gevonden. En voor de juiste oplossing kwamen diverse ideeën naar voren. Dat is het voordeel
van een grotere groep. Ook weer terugdenkend aan het verhaal konden we hier de juiste oplossing vinden. Wp11 zelf was zo gevonden. Onderweg hadden we alles genoteerd wat er genoteerd moest worden, foto’s gemaakt en zelfs filmpjes. Dat kwam allemaal mooi van pas. Want we waren gewaarschuwd bij eerdere wps. Maar ook dan is het opletten bij het oplossen. Allerlei kruisaanwijzingen, waardoor je knap in verwarring kan komen. Het is ook niet voor niets een moeilijkheidsgraad 4. En ja, deze is toch essentieel voor het goede einde.
Bij GZ kan je met z’n achten een knap groot gebied afzoeken. Toch vinden we m niet snel dus belt Marinus een hulplijn die ons door een

kleine correctie in onze oplossingen, op het goede spoor zet. We zaten verdraaid dichtbij, maar dit gaf ons de goede zet. De cache werd
gevonden en het logboekje keurig ingevuld. Tevreden stappen we naar de parkeerplaats. We hebben van deze schitterende dag, de mooie wandeling van zo’n 10 km en deze uitdagende cache zeer genoten. We maken snel een afspraak voor de volgende cachedag.
Kracht+ geocachinggroep De Kracht+geocachinggroep is tot stand gekomen tijdens een van de bijeenkomsten voor de start van het Krachtigplusinitiatief van Noord West Houten (januari 2020). Ondank corona zijn we met een aantal gaan geocachen. Wel met afspraken over voldoende afstand e.d.. Het bleef echter wel op een laag pitje. Toen corona vorig jaar buiten beeld raakt zijn we voluit gegaan. Dat betekent dat we ernaar streven eens per maand met elkaar op pad te gaan. Heel gezellig allemaal. De een zorgt voor de koffie, de tweede voor koeken, de derde voor krentenbollen en in de winter nam een van de leden warme gluhwein mee. Weer en wind worden getrotseerd “kan je je tegen kleden”. De geocachinggroep Kracht+ is alive and kicking.

Theorie van geocaching
Bij geocaching komt nogal wat theorie aan de orde over coordinaten, oosterlengte, noorderbreedte, projecties maken etc. Maar ook welke
soorten caches zijn er zoal. Verder heb je vaardigheid nodig om met een gps apparaat te kunnen werken. In feite is het fijn als je allemaal dezelfde geocachetaal leert. Dat communiceert een stuk makkelijker bij geocaching. Het meeste zal echter toch geleerd moeten worden in de praktijk. Daaraan hebben we een ochtend met een groepje van zes aandacht besteed onder het genot van koffie en een zelfgebakken cheesecake.

Heel gezellig allemaal en ook leerzaam.