uitnodiging 31 oktober 2022

Beste deelnemer,

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor de bruisbijeenkomst KrachtigPlus Houten Noord West op maandag 31 oktober 2022.

Het wordt beslist een leuke en gezellige middag.

De bijeenkomst vindt plaats : Nieuwe locatie!

De Meerkoet, Meerkoetweide 39, 3993 EB Houten

Wij verwachten je om 13.45 uur : Inloop met koffie en thee

Het programma begint om 14.00 uur

Er zullen activiteiten  binnen en buiten plaats vinden.

Dus makkelijke schoenen is wenselijk

rond 17.00 uur zal het programma afgerond worden

Wij hebben er zin in.

Kerngroep KrachtigPlus Houten