Goed bezochte startbijeenkomst Krachtig Plus Houten Noordwest 29-01-2024.

Er staat een lange rij bij de ingang van het gemeentehuis. Twee dames plakken stickers op de kleding van de wachtenden. Wie een sticker heeft mag doorlopen naar de koffie of thee, en dan de raadszaal van het gemeentehuis in. Het stroomt al snel helemaal vol. Bij deze tweede ronde van Krachtig Plus Houten voor de inwoners van Noordwest zijn zoveel aanmeldingen, dat de kantine te klein is.

Vijf jaar geleden was de eerste aanmeldmogelijkheid. Ook toen was de avond snel volgeboekt en moest er een tweede avond worden georganiseerd. Zoveel behoefte is er aan contact maken met buurtgenoten.

Wanda de Jong is vanavond de enthousiaste gastvrouw. Zij heet ons welkom in het hart van de democratie, de raadszaal van onze gemeente. In 2019 is Krachtig Plus Houten, (iemand suggereert naamsverandering naar Prachtig Plus), opgericht om buurtbewoners te stimuleren met elkaar initiatieven te nemen om de samenhang in de wijken te bevorderen.  En alles kan en mag. Voor bewoners door bewoners. Dat kan zijn dat een spelletjesavond vandaag resulteert in een kop soep als iemand slecht ter been wordt. Als 60++ ben je van alles geweest; kind, puber, student, werkgever of werknemer, vader en/of moeder, oma of opa, buurman of vrouw, tante of oom, voetbalcoach, maar nu, na je pensioen, mag je opeens doen wat je wilt. Kinderen de deur uit, waarschijnlijk nog wel wat oppassen, maar je hebt veel vrije tijd. Wat ga je daar nu mee doen? En met wie? Op deze avond kun je je aansluiten bij een activiteit of zelf een activiteit starten. En dichtbij, want niemand weet of je over een paar jaar nog naar Utrecht kunt fietsen of met de auto naar verre vrienden kunt rijden. Deze avond is een voorbereiding op je vierde levensfase, en voorkomt eenzaamheid.

Wethouder Rosa Molenaar vindt vervolgens dat wij er heel jong uitzien en dankt KPH voor de organisatie. Door de persoonsgerichte brief die een aantal weken geleden is gestuurd naar alle 63 tot 73-jarigen van Noordwest is de opkomst groter dan ooit. Ambtenaar (adviseur sociaal domein) Chantal Bos, ondersteunt het bewonersinitiatief, omdat er vooral wordt gekeken naar wat mogelijk is.

Dat blijkt overigens ook uit de initiatieven van 5 jaar geleden. Veel groepjes bestaan, ondanks de corona maatregelen in die jaren, nog steeds. Een filosofiegroep, leesclubjes, geo-caching, samen uitgaan, samen handwerken, wandelen en fietsen.  Wanda de Jong legt het kennismakingspel snel en deskundig uit. Op de vloer van de entree ligt een plattegrond met daarop de wijken van Noordwest. Die worden doorsneden door de groenstrook en begrensd door de rondweg en de spoorlijn. Zoek je wijk op, maak kennis met mensen die daar ook staan en gebruik daarvoor het papier met daarop suggesties om het gesprek gaande te houden. Al hebben de meeste mensen dat niet nodig. Horen en zien vergaat je. Een kakafonie van stemmen en gelach als een veelstemmig koor uit een hilarische operette. En lieten de mannen het vorige keer een beetje afweten met een schrale opkomst, nu is de helft man en staan ze hun mannetje in de kennismakingen. De wijk waar niet veel mensen staan sluiten aan bij de buurwijk. Eén mevrouw roept, dat ze alleen in de Slagen wat wil doen aan Krachtig Plus. Vooral de wijken Dorp, Hoeven en Campen zijn druk bezet.

Dan de volgende ronde. Langs koffie en thee en koekje naar de raadszaal, waar Wanda vraagt naar de ervaringen. Iemand vertelt, dat hij naast zijn buurvrouw stond, maar haar niet herkende. Gepensioneerde politieagenten komen elkaar weer eens tegen. En iemand heeft een idee opgedaan om vrijwilligerswerk te gaan doen.  

Jan Bakker, inwoner van de Campen, doet een pitch van 2 minuten over de activiteiten in zijn wijk. Een alleenstaande vrouw met twee kinderen had hulp nodig met het reilen en zeilen van het gezin. Maar liefst 21 mensen boden zich aan om te koken, te wassen en hand- en spandiensten te verlenen. Er kwam een voedselkastje en zelfs een wijkkrant. Doen wat je leuk vindt, voor elk wat wils.

Nora Bakker vertelt over Buurzaam in de Slag. Een initiatief van de bewoners, hulp geven, maar ook kunnen vragen. Er is een kookploeg voor mensen die dat zelf even niet kunnen, een aanschuiftafel met gezamenlijke maaltijden. En een koffieochtend, iedere twee weken waarbij soms meer dan 20 mensen aansluiten.

Henk Vernooij, geboren en getogen in Houten, is voorzitter van Natuurwerkgroep Houten, waar vrijwilligers werkgroepen vormen. De Houtense Bijzaak houdt zich uiteraard bezig met bijen en biodiversiteit. Belangrijk is een grote mate van biodiversiteit, zodat de tientallen verschillende bijensoorten allemaal hun eigen voedsel kunnen vinden. Het overzetten van padden, salamanders en kikkers is een jaarlijks terug kerend karwei, net als het knotten van wilgen. De klankbordgroep Biodiversiteit adviseert de gemeente over planten en bloemen in de wijken. En vrijwilligers zijn altijd welkom.

Daarna is het tijd om je belangstelling te tonen voor activiteiten. Iedereen mag zich inschrijven op de grote flappen. Naam, telefoonnummer en mailadressen geven voldoende houvast voor naderhand elkaar opzoeken. Bij elke activiteit wordt gevraagd of iemand contactpersoon wil zijn, de initiatiefnemer voor de desbetreffende activiteit. De techniekfabriek is populair, vijf mannen en één vrouw schrijven hun naam op de lijst. Verschillende mensen willen muziek maken, overeenstemming over genre moet later worden gemaakt. Creatievelingen zoeken elkaar op, de techniek en waar wordt later aan de tafel besproken. Ook Krachtig Plus Houten zoekt nog kernteamleden, want de grote opkomst zorgt voor meer werk. Een nieuw initiatief is hardlopen voor 60++. De grootste groep is de uitgaansgroep. 13 vrouwen en 2 mannen gaan de komende tijd theater, film en musea bezoeken. En wellicht vriendschappen aan gaan.

Als iedereen een eerste en tweede keuze heeft gemaakt worden in twee rondes details en invulling aan tafels besproken.  Het is aan de contactpersonen om later de groep bijeen te halen en concreet aan de slag te gaan.

Tegen half tien sluit Wanda de avond af, o.a. door wat ervaringen te vragen en een heel rijtje contactpersonen naar voren te halen. Daarna verlaten de mensen het gemeentehuis met in hun achterzak nieuwe contacten en nieuwe activiteiten. Waar nog een tekort is aan deelnemers, (klaverjassen met twee lukt niet), kan dat worden aangevuld met deelnemers aan alweer de volgende bijeenkomst, op 26 februari. Ook die avond is volgeboekt.