Verslag startbijeenkomst Houten Zuid en kleine kernen


Vandaag, 6 februari 2023, komen bewoners uit Houten Zuid en de Kleine Kernen bij elkaar op uitnodiging van KRACHTIGPLUSHOUTEN. Het doel is om elkaar te ontmoeten en in contact te komen met andere wijkbewoners. De ontmoeting vindt plaats in het Gemeentehuis van Houten. Juist daar ligt de rode loper als men binnenkomt. Deze ligt daar als een soort van applaus voor al het werk wat de pensionado’s hebben gedaan. Een welkom in een nieuwe fase van leven. Ruim vijftig vrouwen en gelukkig ook een tiental mannen zijn in afwachting van de mogelijkheden om nieuwe kennissen en wellicht vrienden te ontmoeten.
Wanda de Jong geeft met haar bekende enthousiasme de inleiding, waarin ze vertelt dat dit het derde deel van Houten is dat de gelegenheid krijgt om met elkaar initiatieven te ondernemen, waarbij je in je eigen wijk contacten kunt zoeken en onderhouden. Daarbij spreekt ook Dominique van het Schip een woord van welkom uit. Zij spreekt namens de Burgemeester en Wethouders. De Gemeente vindt het burgerinitiatief een belangrijk gegeven omdat juist bij de burger veel kennis van zaken is. Dus deze initiatieven zoals ook KRACHTPLUSHOUTEN dat is, krijgt professionele ondersteuning om een idee vorm te laten krijgen.
Na de inleiding worden de deelnemers uitgenodigd om naar de gang te gaan waar een plattegrond ligt van Houten Zuid en de Kleine kernen. Zo gaan de deelnemers eerst in hun eigen wijk staan om mede wijkbewoners te ontmoeten. Het is ook de bedoeling om in de andere wijken mensen te ontmoeten. Er ontstaan geanimeerde gesprekken en veel onverwachte ontmoetingen, zo ook van twee dames die beiden geboren en getogen zijn in het Oude Dorp en op een gegeven moment hebben besloten dat nieuwbouw een goede optie is. Ze komen elkaar weer tegen op deze mooie middag.
Na dit ontmoetingsspel is er gelegenheid om te pitchen. Veel initiatieven zijn vertegenwoordigd, sommige zoeken vrijwilligers. Dirk Jan Oudshoorn meldt dat Modelspoorvrienden Houten iedereen verwelkomt met liefde voor kleine treinen en het bouwen van modelspoorbanen. Daarvan zijn er vast een aantal te vinden in Houten.

Jonkheer Ram, een tuinencomplex in Schalkwijk, zoekt nog mensen, liefst met enige kennis van tuinieren om de tuin te verzorgen. Op werkdagen is er koffie en Ineke ter Haar stelt je graag voor aan de anderen. Een kasteel zal hier niet meer verrijzen, maar een kasteeltuin moet toch mogelijk zijn.
Werken in een tuin kan ook bij Voedselbos Kristalwater. Met samenhangende beplanting groeit hier voedsel voor mens en dier en is de tuin een bijdrage aan de biodiversiteit.
Buiten werken in het groen kan ook bij Het Struweel, een initiatief van Milieuwerkgroep Houten. Daar is iedereen welkom om mee te werken en is er de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen met struiken planten. Struweel is lage beplanting, dus geen fruitbomen of palmbomen.

Jonkheer Ram Tuin

Wie graag buiten met dieren wil werken, Houtense Bijzaken heeft ook nog wel vrijwilligers nodig om de bijenstand een zetje in de rug te geven.
Annekee, onze opbouwwerker voor Van Houten en Co geeft een opsomming van de activiteiten in Schoneveld. Dit gebouw is speciaal bestemd voor de activiteiten van Houten Zuid en er gebeurt nogal wat. Voor wie fit wil blijven Tai Chi, Bodyfit, Bodygym, Yoga en Werelddansen. Voor de muzikanten Het Houtens Muziek Collectief en voor de kreativelingen Tekenen en Schilderen. En biljarten is ook mogelijk, naast een studiekring voor degenen, die hun kennis willen vergroten.
Dan is er nog een nieuwe activiteit. In Cultuurhuis Schoneveld zijn er komende tijd Zingevingsbijeenkomsten in het kader van Nooit te Oud om te Groeien. Met thema’s als Genieten, Loslaten, Humor, Krachtbronnen, Waarde van ouderdom, Zinvol leven en nog meer.

In een korte presentatie laat De Techniekfabriek zien dat ze onmisbaar zijn. We zitten te springen om jongeren die kiezen voor techniek en De Techniekfabriek zou zomaar de springplank kunnen zijn. 300 Kinderen kunnen kiezen uit 1600 workshops om kennis te maken met de fascinerende wereld van de Techniek. Dit kan op de thuisbasis van de Techniekfabriek, Basisschool De Zevensprong, of met TOS, Techniek op School, waarbij de vrijwilligers langs komen om op basisscholen les te geven. Ook geschikt voor kinderen met autisme, die vaak de techniek fascinerend vinden en het leuk vinden om bijvoorbeeld te solderen. Mocht je interesse hebben om mee te werken, er wordt nog gezocht naar nieuwe vrijwilligers.

Naar aanleiding van deze pitch komt de vraag of er ook technieklessen gegeven kunnen worden aan volwassenen? Deze vraag heeft veel bijval. Vooral vrouwen die alleen zijn komen te staan door verlies van hun man. Hier gaat aandacht aan besteed worden..
Na de presentaties, korte pitches, kan iedereen zijn of haar ideeën kwijt op grote vellen. Nieuwe ideeën zijn welkom, naast de meer gangbare activiteiten als Uitgaan, Creatief bezig zijn, Buiten zijn en Leren en filosofie. Daarna kan iedereen plaats nemen aan tafels, zodat de activiteit geconcretiseerd kan worden. Welk spel precies? Waar vindt de bijeenkomst plaats? Op welke dag en hoe vaak dan? Dit levert levendige discussie op.
Gelukkig is er op 21 februari in het al eerder genoemde Cultuurhuis Schoneveld een bijeenkomst, van 16.00 uur tot 18.00 uur, waarbij alle initiatieven gekoppeld gaan worden. Wie, wat en waar wordt dan duidelijk. Deze middag staat ook open voor mensen die nog niet deel hebben genomen aan de bijeenkomsten. Schroom niet, kom erbij en ervaar hoe gezellig en inspirerend samen bezig zijn is.