Verslag van de Bruisbijeenkomst van 15 mei 2024

Op 15 mei lopen mensen in allerlei kleuren regenpakken binnen bij Schoneveld voor de Bruis-bijeenkomst. Het is een vervolg op de startbijeenkomsten voor Noordwest van januari en februari.
Het doel van de Bruisbijeenkomst is uitwisseling van de ideeën die zijn ontstaan en elkaar beter leren kennen. Je hebt hier ook de mogelijkheid om je nog bij andere activiteiten aan te sluiten.

Ondanks het slechte weer werd het een goed bezochte avond. Er blijken allerlei nieuwe activiteiten te zijn ondernomen: wandelen langs het Utrecht-pad, een astronomiegroep, geocaching, klaverjassen, uitgaan, een studiekring is gestart en er is een filmclub opgericht.

Bij zoveel enthousiasme drogen de broekspijpen wel snel op. In kleine groepen is met elkaar gepraat over verschillende thema’s wat soms leidde tot veel hilariteit.
Voor drie maatschappelijke initiatieven is aandacht gevraagd en dat leverde al direct 4 enthousiaste reacties op: een fietsenmaker voor Stichting Leergeld en drie vrijwilligers voor ‘Kunst door de Brievenbus’ (zie verderop in de Nieuwsbrief voor meer informatie). De avond eindigt met mooie wensen voor de wijk: ’dat we maar vrolijk en ontspannen samen ouder mogen worden.’